De geschiedenis van de jachthaven.

Geldermalsen stond vroeger bekend als de Noord-Zuidverbinding Utrecht – Den Bosch

via het veer. De kade achter dit veer, waar de aanlegplaatsen voor de beroepsvaart

waren, noemde men Achter ‘t Veer. Aan deze kade kwamen de diverse handelswaren

zoals turf, stenen en dakpannen aan.

De Linge had toen nog een andere loop en bij de bouw van de betonnen brug is de

loop gewijzigd en deels gedempt.

Later werden er eenvoudige steigers getimmerd om er een visbootje aan te leggen.

Even daarna kwamen de eerste passanten, vaak met een wonderlijk omgebouwde

roeiboot, die aanlegden aan de kleine steigers.

 

Rondom 1960 ontstond het plan om een vereniging op te richten. In overleg met de gemeente is dat in 1961 gerealiseerd. De naam W.S.V. Achter ‘t Veer werd aangenomen en de vereniging was werkelijkheid! 


Door het uitgraven van de haven werd het wateroppervlak vergroot, maar er was al snel behoefte aan meer ruimte. De gemeente zorgde voor eenvoudig sanitair. In 1971 kwam het bestuur met een doordacht plan om de haven te vergoten, de gemeente gaf haar goedkeuring en het werk kon beginnen. Ook werd begonnen met de realisatie van de huidige kantine. Na twee jaar was het karwei voltooid en was de jachthaven een feit en op 18 mei 1974 werd deze officieel geopend. Op een paar kleine veranderingen na ligt de jachthaven er nog hetzelfde bij.